Cartoon and Art of Kosova in Prishtina Association announces cartoon contest the 4th International Cartoon Festival with theme " Destruction of nature and Free section”. Cartoon contest will start from 12 August 2021 - 01 October 2021.

You can find application form in

https://drive.google.com/…/1zclQxJoyuMRwhEhT-8VDYCKIv…/view… and other details about: http://kragicartoon.simplesite.com

 

Shoqata KrAgi - Karikatura dhe Arti i Kosovës shpall konkursin për karikatura të Festivalit të katërt Ndërkombëtar me temën " Shkatërrimi i natyrës dhe Tema e lirë ". Konkursi fillon nga 12 Gushtë 2021 - 01 Tetor 2021.

Formën e aplikimit mund ta gjeni në

https://drive.google.com/…/1zclQxJoyuMRwhEhT-8VDYCKIv…/view… dhe detajet tjera në http://kragicartoon.simplesite.com

KrAgi - Cartoon and Art of Kosova in Prishtina Association announces cartoon contest the third International Cartoon Festival with theme " The Kosovo in the eyes of cartoonist”. Cartoon contest will start from 14 February 2019 - 03 May 2019. You can find application form in

https://drive.google.com/file/d/1zclQxJoyuMRwhEhT-8VDYCKIvJXzOXS2/view?usp=sharing

 

Shoqata KrAgi - Karikatura dhe Arti i Kosovës shpall konkursin për karikatura të Festivalit të tretë Ndërkombëtar me temën " Kosova në syrin e karikaturistit". Konkursi fillon nga 14 shkurt 2019 - 03 maj 2019. Formën e aplikimit mund ta gjeni në

https://drive.google.com/file/d/1zclQxJoyuMRwhEhT-8VDYCKIvJXzOXS2/view?usp=sharing